Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 5968521

Aktualności

Pierwsze spotkania w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych

16.05.2022

Spotkania są kontynuacją działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wdrażanych działań jest przeprowadzenie diagnozy potencjału, potrzeb oraz możliwości kooperacji zarówno  gmin, jak i powiatów województwa lubuskiego w zakresie rozwoju lokalnych usług społecznych. Udział wzięli w nich przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, reprezentanci gmin oraz sektora ekonomii społecznej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

23.03.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zamieszcza obowiązujący na dzień 16.03.2022 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Załączniki do pobrania.

Zaproszenie do oszacowania

10.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Partycypacyjne działania na rzecz rozwoju lokalnych usług społecznych pod kątem wykorzystania narzędzi CUS.

25 października 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejskich w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

27.10.2021

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Model kooperacji w gminach miejskich przedstawiła Pani dr Bożena Zasępa (ekspert wiodący w projekcie „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”). Natomiast rezultaty wprowadzenia modelu oraz dobre praktyki zaprezentowała Pani dr Ewelina Zdebska (ekspert w projekcie „Kooperacja 3D).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OPS-ów, PCPR-ów oraz podmiotów innych polityk sektorowych z terenu województwa lubuskiego.

Było to ostatnie spotkanie upowszechniających modele kooperacji międzyinstytucjonalnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Przedstawione modele współpracy międzyinstytucjonalnej powstały jako oddolne propozycje rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej. Zachęcamy do korzystania z proponowanych modeli kooperacji, które wykorzystane w pracy przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, z pewnością  przyczynią się do efektywnej i skutecznej współpracy na rzecz osób, rodzin i grup wymagających pomocy oraz wsparcia.

Dziękujemy za uczestnictwo.

Zaproszenie na spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach

20.10.2021

Wydarzenie zaplanowano na 25 października 2021 roku w formie zdalnej  w godz. 9.00-12.00. Jest to trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu spotkań upowszechniających modele kooperacji międzyinstytucjonalnej na terenie województwa lubuskiego.

18 października 2021 r. w formie zdalnej odbyło się spotkanie związane z upowszechnianiem modelu kooperacji w gminach wiejskich.

20.10.2021

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy w Zielonej Górze w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Zaproszenie na spotkanie upowszechniające model kooperacji dla gmin wiejskich

11.10.2021

Spotkanie związane z upowszechnianiem modelu kooperacji w gminach wiejskich odbędzie się 18 października 2021 roku w trybie online (w godz. 9.00-12.00).

Kolejne wsparcie w walce z pandemią Covid-19 trafia do instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego

15.09.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył drugą edycję wsparcia dla instytucji pomocy i integracji społecznej w walce z pandemią Covid-19 w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

IV Etap projektu - Upowszechnianie modeli kooperacji międzyinstytucjonalnej dla wszystkich typów gmin

28.07.2021

Projekt „Kooperacja - efektywna i skuteczna„ znajduje się obecnie w fazie upowszechniania modeli wypracowanych w obrębie trzech makroregionów.

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia