Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 7784774

18 października 2021 r. w formie zdalnej odbyło się spotkanie związane z upowszechnianiem modelu kooperacji w gminach wiejskich.

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy w Zielonej Górze w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Model współpracy dla gmin wiejskich (obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie), jest jednym z trzech modeli kooperacji wypracowanych i pilotażowo wdrażanych w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2018 roku na terenie całego kraju.

W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele  PCPR-ów, GOPS-ów oraz podmiotów innych polityk sektorowych z terenu województwa lubuskiego.

Model kooperacji w gminach wiejskich zaprezentowała Pani Barbara Marek-Zborowska doktor w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ekspert ds. metodyki w projekcie „Liderzy Kooperacji”. Z kolei Pani Monika Gęślak Animator powiatowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, opowiedziała o rezultatach wprowadzenia modelu kooperacji w gminach Świlcza i Trzebownisko (województwo podkarpackie).

Jak wykazały dotychczasowe doświadczenia nawiązanie kooperacji międzyinstytucjonalnej powoduje, że działania poszczególnych instytucji i podmiotów stają się bardziej kompleksowe, zadania i kompetencje wzajemnie się uzupełniają, a efekty wsparcia są bardziej trwałe. Ponadto, stała współpraca zespołu przedstawicieli instytucji i podmiotów szczebla gminnego i powiatowego może być wsparciem w realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz społeczności lokalnej.

Ostatnie spotkanie z cyklu spotkań upowszechniających modele kooperacji zaplanowano na 25 października 2021 roku, na którym przedstawiony zostanie modelu kooperacji w gminach miejskich.

 Dziękujemy za uczestnictwo. 

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia