Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8074766

IV Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w IV cyklu szkoleń – realizowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych. Szkolenia zostało zaplanowano w formule zdalnej w zakresie 3 modułów:

Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60 h dydaktycznych);

Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne);

Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych).

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Uwaga!

* W wybranym module może wziąć udział tylko jeden pracownik z danej instytucji,

*  Kolejność zgłoszeń będzie uwzględniana w procesie rekrutacji.

 

W procesie rekrutacji do szkoleń realizatorzy będą kierowali się następującymi kryteriami:
1.   gminy, które utworzyły CUS – 5 pkt,
2.   gminy, które posiadają diagnozę pod kątem utworzenia CUS – 4 pkt,
3.   gminy, które zadeklarowały chęć utworzenia CUS – 3 pkt,
4.   gminy, które uczestniczyły do tej pory w realizacji projektu – 2 pkt,
5.   kolejność zgłoszeń – 1 pkt.

Warunkiem ukończenia szkolenia kompetencyjnego CUS jest frekwencja na poziomie minimum 80% oraz zaliczenie testu wiedzy (uzyskanie min. 65% możliwych do zdobycia punktów). W przypadku frekwencji poniżej 80 %, sposób uzupełnienia wiedzy ustalony będzie indywidualnie między organizatorem a uczestnikiem szkolenia kompetencyjnego.

W ramach poprzednich cyklów przeszkolonych zostało 59 pracowników ośrodków pomocy społecznej  z naszego regionu. Obecnie, do 30 maja 2023 r. szkoli się kolejnych 15 osób. Zgłoszenia na IV cykl  szkoleń przyjmowane będą do 27 kwietnia 2023 roku na adres email: a.dorocka@rops.lubuskie.pl poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji. 

Szczegółowy harmonogram spotkań

Moduł I

Moduł II

Moduł III

 

05.06.2023

15.05.2023

31.05.2023

06.06.2023

16.05.2023

07.06.2023

12.06.2023

25.05.2023

14.06.2023

13.06.2023

26.05.2023

21.06.2023

20.06.2023

01.06.2023

23.06.2023

22.06.2023

02.06.2023

28.06.2023

29.06.2023

15.06.2023

30.06.2023

03.07.2023

16.06.2023

05.07.2023

04.07.2023

19.06.2023

12.07.2023

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia