Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8073500

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych

UWAGA

Zmiana terminów spotkań warsztatowych dla Gminy Strzelce Krajeńskie, Gminy Dobiegniew oraz Gminy Drezdenko. Poniżej zaktualizowana informacja o terminach spotkań warsztatowych.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych skierowanych dla pracowników podmiotów polityk sektorowych z gmin uczestniczących w projekcie (tj. Gmina Cybinka, Gmina Kożuchów, Gmina Dobiegniew, Gmina Drezdenko oraz Gmina Strzelce Krajeńskie). Każdorazowo w warsztatach udział może wziąć 15 osób. Dla każdej gminy przewidziane są dwa spotkania warsztatowe. Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie.

ZAKRES TEMATYCZNY:

I spotkanie

Temat: Model Organizacji Społeczności Lokalnej w kontekście współpracy i budowania relacji pomiędzy instytucjami, podmiotami i grupami społecznymi zaangażowanymi we wsparcie osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem.

W ramach pierwszego spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

- OSL jako proces zmierzający do wzmocnienia społeczności lokalnej,

- istota partnerskiej współpracy,

- zasady posługiwania się językiem korzyści.

II spotkanie

Temat: Warsztaty dotyczące rozwoju i pogłębiania współpracy oraz narzędzi wspomagających koordynację współpracy pomiędzy instytucjami, podmiotami i grupami społecznymi zaangażowanymi we wsparcie osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem.

W ramach drugiego spotkania planuje się:

- pracę warsztatową nad przeprowadzeniem spotkania inicjującego zawiązanie partnerstwa  międzyinstytucjonalnego,

- wypracowanie modelu organizowania i koordynowania partnerstwa,

- omówienie czynników wspierających i utrudniających współpracę.

PROWADZĄCY : Pani Beata Pawłowicz certyfikowana  trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz ekspertka i superwizorka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Pracuje z bibliotekami, ośrodkami kultury, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, organizacjami pozarządowymi. Jako tutorka programu Liderzy PAFW wspiera liderów społecznych. Animuje społeczności między innymi poprzez rozwijanie lokalnej współpracy. Z jej pomocą zainicjowano partnerstwa lokalne w trzydziestu środowiskach.

CZAS TRWANIA : I spotkanie 9.00 – 15:00

  II spotkanie 9.00 – 15.00

TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN

 dla Gminy Drezdenko

I spotkanie  17.09.2020 rok

II spotkanie 7.10.2020 rok

Ośrodek „Łubu Dubu”, Danków 41

dla Gminy Dobiegniew

I spotkanie 18.09.2020 rok

II spotkanie 08.10.2020 rok

Ośrodek „Łubu Dubu”, Danków 41

dla Gminy Strzelce Krajeńskie

I spotkanie 30.09.2020 rok

II spotkanie  15.10.2020 rok

Ośrodek „Łubu Dubu”, Danków 41

dla Gminy Cybinka 

I spotkanie 27.08.2020 rok

II spotkanie 15.09.2020 rok

"Zacisze" ul. Kościuszki 8, Cybinka

dla Gminy Kożuchów

I spotkanie  28.08.2020 rok

II spotkanie 16.09.2020 rok

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Eden”, ul. Anny Haller 1, Kożuchów

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy przedłożyć formularz zgłoszeniowy, załączony do ogłoszenia.

Osoby do kontaktu:

Agata Dorocka tel. 68 323 18 87; e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl

Karina Habelska tel. 68 323 18 87; e-mail: k.habelska@rops.lubuskie.pl

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia