Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576264

Zaproszenie na spotkanie upowszechniające model kooperacji dla gmin wiejskich

Spotkanie związane z upowszechnianiem modelu kooperacji w gminach wiejskich odbędzie się 18 października 2021 roku w trybie online (w godz. 9.00-12.00).

Model współpracy dla gmin wiejskich (obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie), jest jednym z trzech modeli kooperacji wypracowanych i pilotażowo wdrażanych w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2018 r. na terenie całego kraju.

Dwa pozostałe modele współpracy to:

- model współpracy dla gmin miejsko-wiejskich (obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie)
 - model współpracy dla gmin miejskich (obejmujący województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie).

Modele współpracy międzyinstytucjonalnej powstały jako oddolne propozycje rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej.

Jak wykazały dotychczasowe doświadczenia nawiązanie kooperacji międzyinstytucjonalnej powoduje, że działania poszczególnych instytucji i podmiotów stają się bardziej kompleksowe, zadania i kompetencje wzajemnie się uzupełniają, a efekty wsparcia są bardziej trwałe. Ponadto, stała współpraca zespołu przedstawicieli instytucji i podmiotów szczebla gminnego i powiatowego może być wsparciem w realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz społeczności lokalnej.

Dodatkowych informacji udziela Agata Dorocka - nr telefonu 68 3238887

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu znajdującym się w załączeniu, którego skan należy przesłać na adres: a.dorocka@rops.lubuskie.pl

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia