Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576426

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej

Regionalna Grupa Refleksyjna powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" spotkała się 11 października 2018 roku w Zielonej Górze.

W pracach Grupy uczestniczyli specjaliści z zakresu sądownictwa, oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych. Do zadań Grupy należy wypracowanie koncepcji wdrażania modelu kooperacji na poziomie wojewódzkim; weryfikacja wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne i Powiatowe Grupy Decydentów założeń modelu kooperacji; tworzenie sieci współpracy kooperacyjnej na poziomie wojewódzkim, tworzenie systemu wsparcia gmin i powiatów w podejmowaniu działań związanych z budowaniem efektywnej współpracy międzysektorowej oraz budowa systemowej polityki regionu w zakresie kooperacji.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części przedstawiono cele projektu oraz zadania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, natomiast druga część opierała się na pracy warsztatowej. Członkowie Regionalnej Grupy Refleksyjnej wymienili poglądy i doświadczenia w zakresie sposobu budowania sieci współpracy międzysektorowej.

 Spotkanie przygotował i poprowadził Pan mgr Michał Mikołajczak przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - partnera naukowego projektu, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i warmińsko-mazurskie.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia