Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576281

COACHING GRUPOWY I INDYWIDUALNY DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze prowadzi rekrutację pracowników socjalnych  z terenu województwa lubuskiego z gmin uczestniczących w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna  i skuteczna” tj.: Cybinka, Kożuchów, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko i Dobiegniew do udziału w coachingu grupowym i indywidualnym.

Uczestnicy coachingu indywidualnego będą mieli możliwość poznania swoich mocnych stron jako pracownika, rozwinięcie samoświadomości oraz pełnego wykorzystania własnego potencjału w pracy zawodowej. Efektami udziału w coachingu indywidualnym będzie ukształtowanie nawyków dotyczących wyznaczania i realizacji celów oraz wzrost samooceny i pewności siebie w konfrontacji z wyzwaniami zawodowymi.

Spotkania coachingu grupowego będą opierać się na wykorzystaniu zasobów, w tym wiedzy i umiejętności już posiadanych przez uczestników oraz na odpowiednim zmotywowaniu i towarzyszeniu w celowym usprawnianiu pracy. Spotkania będą miały na celu udoskonalenie posiadanej już wiedzy pod kątem wprowadzenia do praktyki. Udoskonalą umiejętność prowadzenia rozmowy coachingowej, zasady zadawania pytań, które otwierają rozmówcę, motywują i uzdalniają oraz wypracują wspólnie z trenerem coachingu  umiejętności nawiązania relacji z rodziną.

Kontakt w sprawie zgłoszeń - Agata Dorocka tel. 68 3231887

Coaching grupowy dwa dwudniowe spotkania

Godziny spotkań:

1 dzień 10.00- 18.00

2 dzień 08.00-16.00

W trakcie coachingu zapewniamy nocleg oraz wyżywienie.

I spotkanie odbędzie się w 2019 r. (15 osób)

II spotkanie odbędzie się w 2020 r. (15 osób)

Dokładny termin oraz miejsce coachingu grupowego zostanie podany w późniejszym terminie.

Coaching indywidualny  

Odbędzie się w miejscu i terminie ustalonym przez pracownika socjalnego wraz z trenerem.

Coachingiem indywidualnym objętych zostanie 10 osób.

Udział w coachingu jest bezpłatny.

Formularze zgłoszeniowe należy wysłać na adres :  a.dorocka@rops.lubuskie.pl

Coaching grupowy i indywidualny realizowany jest w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" którego realizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami w projekcie są: Województwo Lubuskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 11 977 479,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10 094 619,62 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia