Top menu

Lubuska Karta Seniora

Zarząd Województwa Lubuskiego, uchwałą nr 33/471/19  z dnia 6 maja 2019 roku uchwalił zasady przyznawania i użytkowania  Lubuskiej Karty Seniora. W związku z tym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze od lipca 2019 roku uruchamia wydawanie Lubuskiej Karty Seniora. Inicjatywa jest jednym z postulatów wynikających z „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych” - w ramach celu głównego – „Rozwój  aktywności kulturalnej i edukacyjnej osób starszych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej”.

W Polsce zachodzą zmiany demograficzne, które wskazują na postępujący proces starzenia się mieszkańców, dlatego też powinniśmy wpływać na poprawę jakości życia seniorów  oraz stwarzać  im warunki do aktywności w wielu dziedzinach życia społecznego. Zaprosiliśmy do udziału w tym przedsięwzięciu jednostki organizacyjne samorządu województwa lubuskiego, aby  składały propozycje uprawnień i ulg, które będą udzielane seniorom. Ponadto ulgi będą proponowane również przez zewnętrzne podmioty, przedsiębiorców, którzy zgłoszą chęć udziału w tym  projekcie.

Potencjalni partnerzy otrzymają specjalne oznakowania promujące kartę, które będą umieszczane w miejscach świadczenia bądź sprzedaży usług. Liczymy, że efektem wprowadzenia Lubuskiej Karty Seniora będzie wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcenie do korzystania z dóbr kultury, edukacji i sportu, umożliwienie rozwoju zainteresowań, promowanie wartości wieku dojrzałego oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Szczegółowe informacje  dot. procedury wydawania Lubuskiej Karty Seniora znajdziecie Państwo na naszej stronie w  zakładce Lubuska Karta Seniora. Na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o partnerach oraz o uprawnieniach i  ulgach udzielanych lubuskim seniorom.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia