Top menu

Ośrodki Adopcyjne w województwie lubuskim

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa.

Od 1 stycznia 2015 roku na terenie województwa lubuskiego funkcjonują trzy ośrodki adopcyjne. Jeden niepubliczny prowadzony przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” i dwa publiczne funkcjonujące w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Dane adresowe Ośrodków Adopcyjnych

 

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Al. Niepodległości 36
 65-042 Zielona Góra

www.adopcja.lubuskie.pl

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Kosynierów Gdyńskich 50F
 66-400 Gorzów Wlkp

www.adopcja.lubuskie.pl

Ośrodek Adopcyjny „Żar” w Żarach

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”
 ul. Wrocławska 5
 68-200 Żary

Wojewódzki Bank Danych

Wojewódzki Bank Danych o dzieciach z terenu województwa lubuskiego oczekujących na przysposobienie prowadzony jest przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Dane kontaktowe

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze
 Julia Grabiec – kierownik (tel. 68 323 18 89)

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.
 Magdalena Białowąs - kierownik (tel. 510 316 052)

Ośrodek Adopcyjny w Żarach
 Lucyna Hoffmann – Czyżyk  - prezes stowarzyszenia (tel. 68 452 72 85)

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia