Top menu

Raporty do pobrania

W ramach projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze prowadziło działalność Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS). Realizacja projektu odbywała się na podstawie umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działanie 1.2. „Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim. Obserwatorium Integracji Społecznej miało na celu uruchomienie kompleksowej bazy aktualnych danych zawierających informacje dotyczące problemów społecznych. Powstałe w wyniku badań i analiz opracowania i raporty posłużą jako narzędzie wspierające instytucje działające w sferze polityki i integracji społecznej. 

Do głównych zadań Obserwatorium należało:

- Prowadzenie badań, monitoringu i analiz dotyczących zjawisk społecznych na terenie województwa lubuskiego,
- Promocja i popularyzacja wyników przeprowadzanych badań dotyczących problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych,
- Aktualizacja i monitorowanie realizacji wojewódzkiej strategii oraz programów w zakresie polityki społecznej,
- Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
- Identyfikowanie potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie,
- Stworzenie i aktualizacja bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej,
- Upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia