Top menu

Konferencje z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizuje konferencje z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z terenu województwa lubuskiego, m.in.: pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policji, przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych czy kadry pedagogicznej ze szkół różnych typów. Konferencje poruszają szeroko pojętą problematykę dotyczącą zagadnień przeciwdziałania różnym formom uzależnień.

Zapraszamy do śledzenia informacji o konferencjach - z podziałem na poszczególne lata. Znajdą tam Państwo wiele przydatnych materiałów.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia