Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8129475

Lubuska Rada Seniorów

Drugie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów w 2024 roku

25.03.2024

25 marca 2024 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się drugie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów.

Pierwsze posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów w 2024 roku

27.02.2024

29 stycznia 2024 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się pierwsze posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów. 

Czwarte posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów

10.10.2023

9 października 2023 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów. Podczas posiedzenia podsumowano pracę Kapituły Konkursu Lider Wsparcia Seniora - przygotowano dyplomy, nagrody i podziękowania dla wszystkich uczestników Konkursu oraz dla jego laureatów. Członkowie Rady, jako przedstawiciele Kapituły wzięli również czynny udział w Inauguracji XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora. Pani Ludmiła Rudziakowicz wygłosiła laudacje przygotowane dla laureatów. Członkowie Lubuskiej Rady Seniorów złożyli podziękowania i gratulacje wszystkim przybyłym na uroczystość osobom, które swoją codzienną pracą na rzecz seniorów udowadniają wyjątkową wartość swojej misji.

Trzecie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów

03.10.2023

29 września 2023 r. odbyło się 3 w bieżącym roku posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania zaprezentowano wszystkim nowy Statut Lubuskiej Rady Seniorów, będący załącznikiem do Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego nr LV/822/23 z dnia 11 września 2023 r. Nowy Statut wprowadza zmiany w funkcjonowaniu Rady, od momentu wejścia w życie nowych zapisów, wprowadza się również zmienioną nazwę Rady – Lubuska Rada Seniorów.

Drugie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów w 2023 roku

27.06.2023

26 czerwca 2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. W tym dniu mieliśmy przyjemność gościć w Ośrodku Geriatrii Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu. Jest to pierwszy tego typu ośrodek w województwie, który oferuje seniorom kompleksową opiekę zdrowotną. 

Pierwsze posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów w 2023 roku

27.06.2023

23 lutego 2023 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się pierwsze posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. 

Trzecie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II Kadencji

30.06.2022

29 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. W obradach uczestniczył Pan Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który zapoznał zebranych o bieżącej pracy jednostki oraz o koncepcji organizacji XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. 

Drugie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II Kadencji

10.03.2022

09.03.2022 roku odbyło się posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Wiodącym tematem były obchody XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Podjęto też decyzję o przyjęciu stanowiska w sprawie uruchomienia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Oddziału Kardiochirurgii. Stanowisko zostanie przesłane Dyrektorowi Szpitala. Przewodnicząca Rady Pani Urszula Chudak omówiła zasady udziału członków Rady w VII Europejskim Kongresie Samorządów, którego współorganizatorem jest marszałek województwa Warmińsko - Mazurskiego. Tematyka Kongresu w całości poświęcona będzie problematyce osób starszych.

Pierwsze posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II Kadencji

25.11.2021

24 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Było to pierwsze posiedzenie członków Rady. Obrady otworzył Pan Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Głównym punktem posiedzenia był wybór Zarządu Rady. W głosowaniu tajnym Przewodniczącą Rady ponownie została wybrana Pani Urszula Chudak. Edward Korban został Zastępcą Przewodniczącego Rady a Pani Beata Kiecana – Sekretarzem Rady. W trakcie obrad dyskutowano nad  możliwością przyłączenia się Lubuskiej Rady do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów (OPoWRS). Jednak po zapoznaniu się z zakresem działalności tego organu uznano, iż cele statutowe Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów są odmienne od celów OPoWRS. Wskazano również kwestie, jakimi Rada chciałaby się zająć w 2022 roku: integracja i popularyzacja działań w regionie na rzecz osób starszych, kontynuacja spotkań w sprawie tworzenia oddziałów geriatrycznych w lubuskich szpitalach z udziałem przedstawicieli Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, pozyskiwanie informacji nt. sytuacji zdrowotnej lubuskich seniorów w dobie pandemii, zainicjowanie zorganizowania konferencji dot. „dobrych praktyk” na rzecz seniorów w lubuskich gminach,  Lubuski Tydzień Seniora 2022 r., upowszechnianie wśród seniorów informacji o możliwości pozyskiwania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora. Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w I kwartale 2022 r.

Powołujemy skład Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

27.02.2024

Zarządzeniem nr 78/2021  Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 7 października 2021 roku  powołano następujący skład Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów drugiej kadencji:

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia