Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354675

Drugie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów w 2024 roku

25 marca 2024 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się drugie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów.

Podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z obchodami  25-lecia Lubuskiego Tygodnia Seniora. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pan Jakub Piosik, przedstawił petycję Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie wprowadzenia stałej ulgi podatkowej dla pobierających świadczenia emerytalno-rentowe osób starszych, korzystających z Sieci Internet w celach prywatnych. Członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie ww. petycję. 

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia