Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354664

Szóste posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się VI posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Goście zostali przywitani przez Pana Jakuba Piosika Dyrektora ROPS oraz Panią Urszulę Chudak Przewodniczącą Rady.

Tematem przewodnim posiedzenia była dyskusja z udziałem  Pana Piotra Brombera p.o Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotycząca możliwości finansowania i tworzenia oddziałów geriatrycznych w województwie lubuskim oraz możliwości realizacji programów prozdrowotnych.

Pan Dyrektor Piotr Bromber przedstawił planowane działania LOW NFZ  na rzecz seniorów oraz podał informację, że LOW NFZ ma możliwość dofinansowania programów prozdrowotnych, których autorem jest samorząd, natomiast organizacje pozarządowe mogą występować w roli partnera. Wnioski są przyjmowane do 1 września 2018 roku. Ponadto przygotowywane jest tzw. kompendium wiedzy dla osób starszych.

Pan Piotr Bromber podkreślał, że należy kłaść nacisk na edukację pacjentów, ponieważ wpływa to na łatwiejszą komunikację, stąd ważna jest z jego punktu widzenia współpraca z mediami. Natomiast wszelkie działania należy podejmować w imieniu i na rzecz pacjenta.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia