Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354831

Czternaste posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

Pierwsze w tym roku posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów odbyło się 13 stycznia 2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Przedmiotem obrad było m.in. informacja o zadaniach ważnych dla  jednostki. Pani Barbara Nowobielska – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej omówiła procedury związane z opracowywaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021 – 2030. Harmonogram prac będzie przewidywał m.in. powołanie grupy roboczej w skład której zostanie zaproszony przedstawiciel Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Pani Urszula Chudak – Przewodnicząca Rady – ponowiła dyskusję na temat planów pracy Rady na 2020 rok. Członkowie Rady wypowiedzieli się również w kwestii organizacji Lubuskiego Tygodnia Seniora w 2020 roku. Rada zaproponowała aby kontynuować tradycje organizacji LTS w Filharmonii Zielonogórskiej, która oddaje właściwą oprawę i klimat wymagany przy tego typu uroczystościach: godnie i z należytym szacunkiem wobec seniorów.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia