Top menu

ROPS Dzieciom

Bajka terapeutyczna - "Księżycowe nadzieje"

19.07.2023

"Księżycowe nadzieje" to bajka terapeutyczna powstała w ramach projektu "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia