Top menu

ROPS Dzieciom

Bajka terapeutyczna - "Księżycowe nadzieje"

19.07.2023

"Księżycowe nadzieje" to bajka terapeutyczna powstała w ramach projektu "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia