Top menu

Bajka terapeutyczna - "Księżycowe nadzieje"

"Księżycowe nadzieje" to bajka terapeutyczna powstała w ramach projektu "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY I FANTASTYCZNYCH WRAŻEŃ PRZY ODSŁUCHIWANIU!

Tekst - Weronika GórnickaI
lustracje - Katarzyna Grabias-Banaszewska
Nagranie - Mikołaj Kwiatkowski 
Tłumaczenie na język ukraiński - Oryna Słobodzian - Ksenicz i Andrzej Ksenicz

Wersja polska 

"Księżycowe nadzieje" - okładka kliknij 

"Księżycowe nadzieje" - książka kliknij 

Wersja ukraińska  

"Місячні надії" - фо́рзац натисніть  

"Місячні надії" - книжка натисніть 

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia