Top menu

Kontakt

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

         

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu 

Numer pokoju

e-mail

Jakub Piosik

Dyrektor

 

10

j.piosik@rops.lubuskie.pl

Stanisław Domasz-Domaszewicz

Zastępca Dyrektora

 

10

s.domasz-domaszewicz@rops.lubuskie.pl

         

Janina Brandt

Kancelaria i sekretariat

68 3231880

10

sekretariat@rops.lubuskie.pl

 

ROPS. II. WYDZIAŁ FINANSÓW

 

Katarzyna Tatarynowicz

Główna księgowa

68 3231883

5

k.tatarynowicz@rops.lubuskie.pl

         

Emilia Krajewska

Stanowisko ds. płac

68 3231883

5

e.krajewska@rops.lubuskie.pl

Izabela Flögel

Stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

68 3231883

5

i.flogel@rops.lubuskie.pl

Emilia Nita

Stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

68 3231883

5

e.nita@rops.lubuskie.pl

Agnieszka Trubiłowicz

Stanowisko ds. admin.-księgowych i budżetu

68 3231883

5

a.trubilowicz@rops.lubuskie.pl

ROPS. III.  ZESPÓŁ DS. REALIZACJI PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH

Kamila Górna

Inspektor - koordynator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym projekt pn. "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny"

68 3231887

6

k.gorna@rops.lubuskie.pl

Agata Dorocka

Główny specjalista Projekt pn. "Kooperacja efektywna i skuteczna"

68 3231887

6

a.dorocka@rops.lubuskie.pl

Karina Habelska

Główny specjalista Projekt pn. "Kooperacja efektywna i skuteczna"

68 3231887

6

k.habelska@rops.lubuskie.pl

Weronika Górnicka

Inspektor - koordynator projektu pn. "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny"

68 3231887

6

w.gornicka@rops.lubuskie.pl

         

ROPS.IV.  WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

         

Magda Mierzejewska

Kierownik Wydziału

68 3231925

2

m.mierzejewska@rops.lubuskie.pl

Monika Mroziuk

Główny specjalista - ZAZy

68 3231925

2

m.mroziuk@rops.lubuskie.pl

Michał Nowakowski

Inspektor - roboty budowlane

68 3231924

2

m.nowakowski@rops.lubuskie.pl

Milena Malinowska

Inspektor - organizacje pozarządowe

68 3231924

2

m.malinowska@rops.lubuskie.pl

         

ROPS.V. WYDZIAŁ KOORDYNACJI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Agnieszka Krzaczkowska

Kierownik

68 3231927

8

a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

Katarzyna Jedynak

Główny specjalista

68 3231926

7

k.jedynak@rops.lubuskie.pl

         

Aleksandra Ciszewska

Główny specjalista

68 3231926

7

a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

Małgorzata Strugielska

Główny specjalista

68 3231926

7

m.strugielska@rops.lubuskie.pl

Joanna Frątczak-Muller

Główny Specjalista

68 3231927

8

j.fratczak-muller@rops.lubuskie.pl

Dorota Kołkowska

Główny specjalista

68 3231926

7

d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

Izabella Sinicka

Główny specjalista

68 3231926

7

i.sinicka@rops.lubuskie.pl

         

ROPS.VI. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ  

Anna Sygutowska

Kierownik Wydziału

68 3231888

17

a.sygutowska@rops.lubuskie.pl

Magdalena Rubaszewska

Główny specjalista

68 3231885

17

m.rubaszewska@rops.lubuskie.pl

Magdalena Bugaj

Inspektor

683231888

17

m.bugaj@rops.lubuskie.pl

Monika Kowalska

Inspektor

68 3231888

17

m.kowalska@rops.lubuskie.pl

Marlena Szajkowska

Inspektor

68 3231888

17

m.szajkowska@rops.lubuskie.pl

ROPS.VII. OŚRODEK ADOPCYJNY W ZIELONEJ GÓRZE

Julia Grabiec

Kierownik Ośrodka, psycholog

68 3231928, 68 3231889

14

j.grabiec@rops.lubuskie.pl

Marta Szalińska

pedagog

68 3231929

12

m.szalinska@rops.lubuskie.pl

Anna Orzeł-Skoczylas

pedagog

68 3231929

12

a.orzel-skoczylas@rops.lubuskie.pl

Dorota Darowska

pedagog

68 3231929

12

d.darowska@rops.lubuskie.pl

Joanna Rudzińska

pedagog

68 3231929

12

j.rudzinska@rops.lubuskie.pl

Hanna Danak

psycholog

68 3231928

14

h.danak@rops.lubuskie.pl

Iwona Sławińska

psycholog

68 3231928

14

i.slawinska@rops.lubuskie.pl

         
         

 

ROPS.VIII. OŚRODEK ADOPCYJNY W GORZOWIE WLKP.

Magdalena Białowąs

Kierownik Ośrodka

957390387

ul. Kosynierów Gdyńskich 50F
66-400 Gorzów Wlkp

oa.gorzow@rops.lubuskie.pl

Iwona Hincyngier

Psycholog

95 7259965

 

i.hincyngier@rops.lubuskie.pl

Joanna Zając

Pedagog

95 7259965

 

j.zajac@rops.lubuskie.pl

Ewa Jachimowska

Pedagog

95 7176723

 

e.jachimowska@rops.lubuskie.pl

Magdalena Gąsiorowska-Mazurak

Psycholog

95 7259965

 

m.gasiorowska-mazurek@rops.lubuskie.pl

Monika Pietrzak

Pedagog

95 7259965

 

m.pietrzak@rops.lubuskie.pl

Jowita Marzec

Psycholog

95 7259965

 

j.marzec@rops.lubuskie.pl

         

ROPS.XI

 

 

 

 

Barbara Redmer

Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń

68 3231886

5

b.redmer@rops.lubuskie.pl

         

PORADNIE Z PROJEKTU „OTWÓRZ SIĘ NA "(PO)MOC PUNKTY INTERDYSCYPLINARNEGO WSPARCIA"

Marta Kaczmarek

Koordynator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

500 794 536

Poradnia w  Strzelcach Krajeńskich,
ul. Wyzwolenia 4

m.kaczmarek@rops.lubuskie.pl

Amelia Szołtun

Koordynator  pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

571 485 220

Poradnia w Słubicach, ul. Kilińskiego 9Ł

a.szoltun@rops.lubuskie.pl

Daniel Dubiniec

Koordynator  pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

571 485 345

Poradnia w Świebodzinie,
ul. Okrężna 3

d.dubiniec@rops.lubuskie.pl

         
Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia