Top menu

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 424), Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze co roku organizuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym obowiązkowe szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych z terenu Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową aktualną w bieżącym roku.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia