Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354691

Dziesiąte posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

29 kwietnia br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie przez Panią Renatę Mach z-cę Dyrektora ROPS projektu regulaminu przyznawania i użytkowania Lubuskiej Karty Seniora. Dla Zarządu Województwa Lubuskiego priorytetem są działania zmierzające do poprawy życia seniorów w naszym regionie - dlatego też przystąpiliśmy do wprowadzenia w naszym województwie Lubuskiej Karty Seniora.

Karta będzie wydawana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który aktualnie pracuje nad utworzeniem katalogu uprawnień i ulg, które będą udzielane Seniorom.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie głównych wniosków z debaty pn. „Zdrowie seniora”, w której na zaproszenie Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczyli członkowie Rady. Po posiedzeniu członkowie Rady wzięli udział w spotkaniu członków Lubuskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Radnych Lubuskiego Sejmiku Seniorów I kadencji, które odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia