Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354649

Piętnaste posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

Drugie w tym roku posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów odbyło się 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Pani Barbara Nowobielska – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej omówiła stan przygotowań nad opracowywaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021 – 2030. 

Obecnie trwa nabór na członków Zespołu ds. opracowania projektu Strategii. W skład Zespołu powołani zostaną przedstawiciele różnych instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację polityki społecznej w województwie lubuskim. Reprezentantem Rady w Zespole została Pani Urszula Chudak. Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie kwestii organizacji XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora w 2020 roku, który ze względu na ogłoszoną pandemię w kraju nie będzie możliwy w dotychczasowej formule.  

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia