Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354712

Pierwsze posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów w 2024 roku

29 stycznia 2024 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się pierwsze posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów. 

Podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z rozpowszechnieniem idei tworzenia powiatowych rad seniorów w związku z wnioskiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Omówiono również sprawy związane z rozpowszechnieniem wśród społeczności lokalnej możliwości korzystania z usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (wniosek Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku). Poruszano także zagadnienia związane z przeprowadzeniem diagnozy funkcjonowania gminnych rad seniorów w związku z rekomendacją Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Kolejnym rozważanym tematem były obchody 25-lecia Lubuskiego Tygodnia Seniora. Przewodnicząca LRS, Pani Urszula Chudak przedstawiła zagadnienia związane z zamiarem rozpoczęcia prac nad sporządzaniem projektu   Wojewódzkiego Planu Działania Szczególnej Opieki Geriatrycznej na terenie województwa lubuskiego przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia