Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354688

Trzecie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów

29 września 2023 r. odbyło się 3 w bieżącym roku posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania zaprezentowano wszystkim nowy Statut Lubuskiej Rady Seniorów, będący załącznikiem do Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego nr LV/822/23 z dnia 11 września 2023 r. Nowy Statut wprowadza zmiany w funkcjonowaniu Rady, od momentu wejścia w życie nowych zapisów, wprowadza się również zmienioną nazwę Rady – Lubuska Rada Seniorów.

Podczas posiedzenia omówiono temat związany z rozpowszechnianiem idei tworzenia powiatowych rad seniorów, w związku z otrzymanym wnioskiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Członkowie Lubuskiej Rady Seniorów, jako członkowie Kapituły Konkursu pn. ,,Lider Wsparcia Seniora”, na podstawie analizy zgłoszeń kandydatów do konkursu, wyłonili nagrodzonych. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Inauguracji XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora w dn. 9 października br.

Dziękujemy Członkom Rady za owocne spotkanie!

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia