Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8074671

Ostatnie spotkania warsztatowe dla gmin

Za nami już ostatnie spotkania warsztatowe w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych organizowanych w ramach działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniach uczestniczyli reprezentanci gmin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych .

20 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w Słubicach, 21 czerwca 2022 r. w Sulęcinie a 23 czerwca 2022 r. w Świebodzinie spotkania poprowadziła dr Anna Mielczarek - Żejmo. Kolejne i zarazem ostatnie trzy wydarzenia z cyklu warsztatów odbyły się 30 czerwca 2022 r. w Międzyrzeczu, 1 lipca 2022 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 7 lipca 2022 r. we Wschowie, zostały poprowadzone przez dr hab. Mariusza Kwiatkowskiego

Wszystkie spotkania składały się z trzech części.

W część pierwsza zaprezentowana została idea poszerzania zakresu usług społecznych i dopasowywania ich do potrzeb mieszkańców, a także zalety rozwiązania instytucjonalnego, polegającego na organizowaniu tych usług przez centrum usług społecznych. W tej części zarysowane zostały także najważniejsze etapy planowanej diagnozy gotowości gmin do rozszerzania zakresu usług i tworzenia centrów usług społecznych.

W części drugiej prowadzący przedstawili uczestnikom wybrane dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej gmin w danym powiecie.

Część trzecia spotkania miała charakter typowo warsztatowy, podczas której uczestnicy odpowiadali na poniższe pytania:

1. Jakie usługi wykraczające poza ustawę o pomocy społecznej są świadczone w gminach?

2. Jakie mamy priorytety (najpilniejsze potrzeby do zaspokojenia)?

3. Jakie są najważniejsze bariery rozwoju usług?

4. Jaka ścieżka rozwoju usług jest preferowana?

5. Jakie usługi dla uchodźców?

6. Jakie są potrzeby edukacyjne kadr w związku z rozwojem usług społecznych?

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia