Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8073474

Pierwsze spotkania w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych

Spotkania są kontynuacją działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wdrażanych działań jest przeprowadzenie diagnozy potencjału, potrzeb oraz możliwości kooperacji zarówno  gmin, jak i powiatów województwa lubuskiego w zakresie rozwoju lokalnych usług społecznych. Udział wzięli w nich przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, reprezentanci gmin oraz sektora ekonomii społecznej.

Dnia 5 maja 2022 r. w Żaganiu odbyło się pierwsze spotkanie poprowadzone przez dr hab. Mariusza Kwiatkowskiego w ramach warsztatów dla gmin z powiatu żagańskiego.

12 maja 2022 r. w Nowej Soli odbyło się spotkanie dla gmin powiatu nowosolskiego poprowadzone przez dr Annę Mielczarek- Żejmo.

W dniu kolejnym 13 maja 2022 r. w Zaborze dr Annę Mielczarek- Żejmo poprowadziła spotkanie dla gmin z powiatu zielonogórskiego.

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia