Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8075268

Raport z diagnozy organizacji systemu usług społecznych na terenie gmin województwa lubuskiego dla celów tworzenia centrów usług społecznych

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z diagnozy organizacji systemu usług społecznych na terenie gmin województwa lubuskiego dla celów tworzenia centrów usług społecznych „Usługi społeczne. Moc dla mieszkańców”. Raport, przygotowany przez Fundację Partycypacja, powstał na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Badanie sfinansowane zostało w ramach projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dziękuje uczestnikom badania za zaangażowanie i partycypację w realizacji zadania.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia