Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 7784716

Zaproszenie na szkolenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w terenie m. in. asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów środowiskowych lub asystentów/opiekunów osób starszych. 

Całe szkolenie obejmuje

1)  PANEL TEORETYCZNY - (40 h), który odbędzie się w trzech dwudniowych spotkaniach:

11 – 12 październik 2022 r.

24 – 25 październik 2022 r.

7 – 8 listopad 2022 r.

Gwarantujemy nocleg oraz wyżywienie. 

Miejsce szkolenia: Dwór Kolesin , Kolesin 14, 66-110 Babimost .

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

a) zagadnienia z zakresu niepełnosprawności (m.in. stopnie, rodzaje, ulgi i uprawnienia, dofinansowania PFRON, NFZ);

b) zagadnienia z zakresu gerontologii i geriatrii (m.in. aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne, szczególnie w kontekście rozpoznawania problemów funkcjonalnych osoby chorej i niesamodzielnej oraz współpracy podopiecznego i opiekuna, zasady opieki nad osobą starszą, choroby wieku podeszłego, żywienie osób starszych, farmakologia, profilaktyka przeciwodleżynowa);

c) ergonomia pracy opiekuna/asystenta osoby starszej/niepełnosprawnej;

d) pierwsza pomoc przedmedyczna;

e) zagadnienia rehabilitacji i funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

f) etyka w pracy opiekuna/asystenta osoby starszej lub/i niepełnosprawnej;

g) metody radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi związanymi z wykonywaniem roli opiekuna/asystenta osoby starszej i/lub z niepełnosprawnościami.

2)  PANEL PRAKTYCZNY – (40 h) na uczestnika.

Przedział czasowy:  13.10.2022 r. –  10.12.2022 r.

Miejsce szkolenia: na terenie województwa lubuskiego, w punktach/miejscach świadczenia usług opieki/asystentury dla osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami. Tematyka zajęć praktycznych zostanie ustalona indywidualnie z uczestnikami szkolenia po przeprowadzonej części teoretycznej.

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji (w załączeniu) opatrzony pieczęcią instytucji  i podpisem osoby upoważnionej na adres k.habelska@rops.lubuskie.pl

Na zgłoszenia czekamy do 6 października 2022 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

 

Osoby do kontaktu Agata Dorocka oraz Karina Habelska  tel.: 68 323 18 87.

 

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia