Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7366736

Doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia CUS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” zaprasza podmioty, które rozważają podjęcie działań zmierzających do utworzenia centrów usług społecznych, do skorzystania z doradztwa specjalistycznego. Zakres doradztwa będzie obejmował zagadnienia związane m.in.: z tworzeniem i funkcjonowaniem CUS, a także  zlecaniem usług społecznych zgodnie z założeniami CUS.

Doradztwo poprowadzi Pani Natalia Purgacz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rawiczu posiadająca duże doświadczenie w organizowaniu i projektowaniu usług społecznych. Inicjatorka utworzenia CUS na terenie Gminy Rawicz w celu zwiększenia dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Z dużym zaangażowaniem prowadziła pracę nad przekształceniem MGOPS w CUS w Gminie Rawicz m.in.: kompleksowo przygotowała wniosek aplikacyjny w ramach konkursu ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opracowała i wdrożyła Plan Wdrażania CUS. Pani Natalia kierując zespołem ds. organizowania usług społecznych, organizuje i rozwija usługi społeczne realizowane przez Centrum.

Miejsce oraz termin spotkań będą ustalane indywidualnie pomiędzy zainteresowanymi a doradcą.

Z uwagi na ograniczoną ilość godzin doradztwa tj.: 72 na całe zadanie, przyjęta zostanie ograniczona liczba zgłoszeń – decyduje kolejność.

Zainteresowanych prosimy o złożenie do dnia 21.08.2023 r. do godz. 13.00 formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji), na adres: a.dorocka@rops.lubuskie.pl  lub k.habelska@rops.lubuskie.pl  

Osoby do kontaktu:

Agata Dorocka tel.: 68 323 18 87 a.dorocka@rops.lubuskie.pl  

Karina Habelska tel.: 68 323 18 87 k.habelska@rops.lubuskie.pl

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia