Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8073600

Kolejne wsparcie w walce z pandemią Covid-19 trafia do instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył drugą edycję wsparcia dla instytucji pomocy i integracji społecznej w walce z pandemią Covid-19 w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W efekcie powyższego działania przekazano na rzecz:

-  32 placówek opiekuńczo-wychowawczych - ozonatory wraz z materiałem eksploatacyjnym;

- 34 środowiskowych domów samopomocy - ozonatory, lampy bakteriobójcze, płyny do dezynfekcji, maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe oraz maseczki z filtrem;

 - dwóch domów pomocy społecznej z terenu powiatów objętych działaniami projektowymi ozonatory wraz z materiałem eksploatacyjnym oraz lampy bakteriobójcze.

Wystąpienie zachorowań Covid-19 w placówkach całodobowej opieki nad osobami chorymi/starszymi wiązało się często z koniecznością zmiany organizacji czasu pracy i zapewnieniem miejsc noclegowych dla pracowników na terenie placówki. W związku z powyższym zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem 22 domy pomocy społecznej oraz jedno hospicjum z terenu województwa lubuskiego otrzymały asortyment stanowiący wyposażenie miejsc noclegowych tj. łóżka polowe z materacem, kołdry, poduszki oraz komplety pościeli jednorazowej.

Wsparcie w ramach zadania otrzymało łącznie 89 placówek pomocy i integracji społecznej, co pozwoli na wzmocnienie zarówno samych instytucji świadczących usługi dla mieszkańców województwa lubuskiego, jak i ich pracowników w zakresie czynności na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid – 19.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia