Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576448

Zaproszenie do oszacowania kosztów uslugi hotelarskiej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwudniowych spotkań, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwudniowych spotkań, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w podziale na części:

A .  Realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na terenie woj. lubuskiego w jednym z powiatów: nowosolskim, żagańskim, zielonogórskim lub mieście Zielona Góra, na potrzeby realizacji 5 (pięciu) dwudniowych spotkań.

B.  Realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na terenie woj. lubuskiego w jednym z powiatów : słubickim , sulęcińskim lub krośnieńskim na potrzeby realizacji 4 (czterech) dwudniowych spotkań.

C.  Realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na terenie woj. lubuskiego w jednym z powiatów : strzelecko-drezdeneckim lub międzyrzeckim na potrzeby realizacji 4 (czterech) dwudniowych spotkań.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto, obowiązującej stawki podatku VAT oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunku, w  jednej lub kilku wybranych przez Państwa częściach – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 14.01.2020 r ., do godz. 12:00 na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl lub k.habelska@rops.lubuskie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

VI. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części (A, B, C). Wykonawca może złożyć oszacowanie wartości zamówienia (zał. nr 2) na dowolną liczbę części.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia