Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 7784756

II Cykl szkoleń specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych zaprasza do udziału w szkoleniach specjalistycznych dla kierowników, koordynatorów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnej, w tym dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Szkolenia zostało zaplanowano w zdalnej formule w zakresie 3 modułów:

Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60 h dydaktycznych)
29.08 -20.09.2022 roku (15 spotkań),

Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne) 06.09 – 27.09.2022 roku (13 spotkań),

Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych) 07.09 – 28.09.2022 roku (14 spotkań).

W wybranym module może wziąć udział tylko jeden pracownik z danej instytucji.

W procesie rekrutacji do szkoleń realizatorzy będą kierowali się następującymi kryteriami:
1.   gminy, które utworzyły CUS – 5 pkt,
2.   gminy, które posiadają diagnozę pod kątem utworzenia CUS – 4 pkt,
3.   gminy, które zadeklarowały chęć utworzenia CUS – 3 pkt,
4.   gminy, które uczestniczyły do tej pory w realizacji projektu – 2 pkt,
5.   kolejność zgłoszeń – 1 pkt.

Warunkiem ukończenia szkolenia kompetencyjnego CUS jest frekwencja na poziomie minimum 80% oraz zaliczenie testu wiedzy (uzyskanie min. 65% możliwych do zdobycia punktów). W przypadku frekwencji poniżej 80 %, sposób uzupełnienia wiedzy ustalony będzie indywidualnie między organizatorem a uczestnikiem szkolenia kompetencyjnego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 sierpnia 2022 roku na adres email: k.habelska@rops.lubuskie.pl

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia