Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 7784702

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z salą szkoleniową na potrzeby spotkań, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w podziale na części:

A . Zapewnienie usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z salą szkoleniową na terenie woj. lubuskiego w jednym z powiatów: nowosolskim, żagańskim, zielonogórskim lub mieście Zielona Góra, na potrzeby realizacji 8 (ośmiu) dwudniowych spotkań.

B . Zapewnienie usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z salą szkoleniową na terenie woj. lubuskiego w jednym z powiatów : słubickim , sulęcińskim lub krośnieńskim na potrzeby realizacji 8 (ośmiu) dwudniowych spotkań.

C. Zapewnienie usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z salą szkoleniową na terenie woj. lubuskiego w jednym z powiatów : strzelecko-drezdeneckim lub międzyrzeckim na potrzeby realizacji 8 (ośmiu) dwudniowych spotkań.

D . Zapewnienie usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z salą szkoleniową na terenie miasta Zielona Góra w województwie lubuskim na potrzeby realizacji jednego dwudniowego spotkania.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.  

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto, obowiązującej stawki podatku VAT oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunku, w  jednej lub kilku wybranych przez Państwa częściach – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 29.11.2018r ., do godz. 12:00 na adres e-mail: p.soydam@rops.lubuskie.pl lub a.dorocka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

VI. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części (A, B, C, D). Wykonawca może złożyć oszacowanie wartości zamówienia (zał. nr 2) na dowolną liczbę części.

Załączniki:

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia