Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576333

Spotkania warsztatowe dla gmin c. d.

Za nami kolejne spotkania warsztatowe w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych organizowanych w ramach działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna''

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniach uczestniczyli reprezentanci gmin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych . Spotkania poprowadziła dr Anna Mielczarek- Żejmo.

20 maja 2022 r. odbyło się spotkanie w Krośnie Odrzańskim w ramach warsztatów dla gmin z powiatu krośnieńskiego.

Kolejne wydarzenie miało miejsce 27 maja 2022 r. w Żarach skierowane do gmin powiatu żarskiego.

3 czerwca 2022 r. w Strzelcach Krajeńskich odbyły się warsztaty dla gmin z powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia