Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 7784795

25 października 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejskich w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Model kooperacji w gminach miejskich przedstawiła Pani dr Bożena Zasępa (ekspert wiodący w projekcie „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”). Natomiast rezultaty wprowadzenia modelu oraz dobre praktyki zaprezentowała Pani dr Ewelina Zdebska (ekspert w projekcie „Kooperacja 3D).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OPS-ów, PCPR-ów oraz podmiotów innych polityk sektorowych z terenu województwa lubuskiego.

Było to ostatnie spotkanie upowszechniających modele kooperacji międzyinstytucjonalnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Przedstawione modele współpracy międzyinstytucjonalnej powstały jako oddolne propozycje rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej. Zachęcamy do korzystania z proponowanych modeli kooperacji, które wykorzystane w pracy przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, z pewnością  przyczynią się do efektywnej i skutecznej współpracy na rzecz osób, rodzin i grup wymagających pomocy oraz wsparcia.

Dziękujemy za uczestnictwo.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia