Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8073469

17 sierpnia 2021 r. w trybie online odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejsko-wiejskich

Podczas spotkania zaprezentowano idee projektu i kooperacji oraz przedstawiono trzy modele kooperacji ze szczególnym uwzględnieniem modelu dla gmin miejsko-wiejskich. Uczestnicy zapoznali się także z rezultatami wprowadzenia modelu kooperacji w gminie Drezdenko oraz barierami utrudniającymi kooperację różnych podmiotów i instytucji wraz z propozycjami ich likwidacji.

W powyższe wydarzenie, zaangażowani byli: Pan Jakub Piosik Dyrektor ROPS w Zielonej Górze, Regionalni animatorzy współpracy z ROPS w Zielonej Górze, Pani Karolina Kramkowska Animator makroregionalny z ROPS w Toruniu, Pani Agnieszka Stoińsk oraz Pani Justyna Moroz Koordynatorki modelu kooperacji w gminie Drezdenko.

Wszystkim uczestnikom spotkania tj. przedstawicielom instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu gmin miejsko-wiejskich województwa lubuskiego i przedstawicielom podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. policji, sądownictwa, rynku pracy, kultury, zdrowia czy edukacji), dziękujemy za uczestnictwo.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia