Top menu

Modele Kooperacji

W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się z dokumentami modeli pracy kooperacyjnej dla trzech typów gmin: wiejskiej, miejsko-wiejskiej i dla miast pow. 20 tys. mieszkańców. Znajduje się tu zarówno „Księga rekomendacyjna” – opracowanie wszystkich modeli, jak również wzory dokumentów pozwalające na praktyczne wdrożenie modeli w gminie.

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

https://www.youtube.com/watch?v=5nDuYmB71mA

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji (ROPS Rzeszów)

https://www.youtube.com/watch?v=LBE9ht89DT0

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1Edbp0S-j3A&t=3s
 2. https://www.youtube.com/watch?v=jm4weHbxuuw

Filmy i reportaże z trzech MODELI KOOPERACJI przygotowane przez Centrum Badań nad Rodziną UMK z Torunia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mDvbRv5_ezjjZEACUuL701jSocqzHlNR?usp=sharing

Narzędzie służące wspólnej diagnozie sytuacji danej osoby/rodziny. Pozwoli członkom GGK – czyli różnym specjalistom na zebranie informacji o osobie, analizie sytuacji, wybranie najbardziej korzystnego rozwiązania, wraz ze sposobem jego wdrażania i ewaluacji.

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

https://www.youtube.com/watch?v=5nDuYmB71mA

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji (ROPS Rzeszów)

https://www.youtube.com/watch?v=LBE9ht89DT0

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1Edbp0S-j3A&t=3s
 2. https://www.youtube.com/watch?v=jm4weHbxuuw

Filmy i reportaże z trzech MODELI KOOPERACJI przygotowane przez Centrum Badań nad Rodziną UMK z Torunia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mDvbRv5_ezjjZEACUuL701jSocqzHlNR?usp=sharing

Dla pełniejszego zrozumienia założeń poszczególnych modeli powstały filmy, które przybliżają tematykę kooperacji i wskazują na cechy modeli dla poszczególnych typów gmin.

Reportaż Makroregionu II, wskazuje idee kooperacji w gminach miejsko-wiejskich, a w szczególności rolę poszczególnych instytucji i ekspertów zaangażowanych w budowanie Modelu

https://www.youtube.com/watch?v=7KLmGBw4kCw Merytoryczne założenia poszczególnych modeli możemy poznać w filmach dla:

 1. gmin wiejskich:
  1. Założenia merytoryczne modelu - https://www.youtube.com/watch?v=-z-Ij1Dp56Q
  2. Model z perspektywy pracownika - https://www.youtube.com/watch?v=m45pLG4T6bI
   
 2. gmin miejsko-wiejskich:
  1. Założenia merytoryczne modelu - https://www.youtube.com/watch?v=06iA-4kOTsI
  2. Model z perspektywy pracownika - https://www.youtube.com/watch?v=CPZTYrSVgNM
   
 3. gmin miejskich:
  1. Założenia merytoryczne modelu - https://www.youtube.com/watch?v=XLilz3kclOQ
  2. Model z perspektywy pracownika - https://www.youtube.com/watch?v=pdLYcto1Tdw
   

W filmie „ Polityka społeczna czyli jak nauka wspiera praktykę?” ukazana została korelacja nauki z praktyką w kontekście kooperacji:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=uSTSeMqnwi4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=v9NzPOsIUg4   - film w wersji angielskiej
Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia