Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576460

Zaproszenie do oszacowania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Partycypacyjne działania na rzecz rozwoju lokalnych usług społecznych pod kątem wykorzystania narzędzi CUS.

I. Przedmiot zamówienia –  załącznik nr 1

II. Kod CPV

    73110000-6 – Usługi badawcze

    73220000-0 – Usługa doradcza w zakresie rozwoju

III.  Harmonogram realizacji zamówienia

Część I – od dnia podpisania umowy do 31.08.2022 r.

Część II – od 1.09.2022 r. do 31.11.2022 r.

IV. Forma prawna świadczenia usługi przez Wykonawcę to umowa cywilno-prawna zawarta w oparciu o Kodeks Cywilny.

V. Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów poprzez przesłanie podpisanego i zeskanowanego formularza szacunkowego (załącznik nr 2) wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 18 lutego 2022 r. (godzina 1300 ) na adresów e-mail osób wskazanych do kontaktów roboczych:

-  Weronika Górnicka, w.gornicka@rops.lubuskie.pl, tel. 68 323 18 87,

-  Agata Dorocka, a.dorocka@rops.lubuskie.pl, tel. 68 323 18 87.

VI. Przesłane oszacowanie nie jest wiążące dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia.

 

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia