Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8073642

IV Etap projektu - Upowszechnianie modeli kooperacji międzyinstytucjonalnej dla wszystkich typów gmin

Projekt „Kooperacja - efektywna i skuteczna„ znajduje się obecnie w fazie upowszechniania modeli wypracowanych w obrębie trzech makroregionów.

Makroregion I - Liderzy kooperacji

Model wypracowany został na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego – dedykowany gminom wiejskim.

Makroregion II – Kooperacja – efektywna i skuteczna

Model wypracowany został na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego - dedykowany gminom miejsko-wiejskim.

Makroregion III – Kooperacja 3D

Model wypracowany został na terenie województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego i opolskiego - dedykowany miastom powyżej 20 tys. mieszkańców.

Powstałe modele uwzględniają specyfikę gmin na terenie których został wypracowane. Założeniem każdego z modeli jest doprowadzenie do sytuacji, w której do rozwiązania danego problemu czy zaspokojenia sygnalizowanej potrzeby przez osobę/rodzinę zostaną zaangażowane wszystkie instytucje i podmioty funkcjonujące na terenie gminy lub powiatu, mające w swoich kompetencjach właściwe działania. Nawiązanie takiej współpracy spowoduje, że wsparcie będzie kompleksowe, działania instytucji będą się uzupełniały, a efekty jakie osiągną będą trwałe. Stała współpraca powołanego zespołu przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów w gminie może służyć realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz mieszkańców.

W ramach upowszechniania modeli kooperacji przygotowywane są spotkania dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, mające na celu zapoznanie przedstawicieli polityk sektorowych z założeniami poszczególnych modeli.

Dla lepszego zobrazowania założeń poszczególnych modeli przygotowano filmy, które przybliżają tematykę kooperacji.

Reportaż Makroregionu II, wskazuje idee kooperacji w gminach miejsko-wiejskich przybliżając jednocześnie rolę poszczególnych instytucji i ekspertów zaangażowanych w budowanie Modelu

https://www.youtube.com/watch?v=7KLmGBw4kCw

Merytoryczne założenia poszczególnych modeli możemy poznać w następujących filmach:

  • Liderzy Kooperacji - model kooperacji w gminach wiejskich

https://www.youtube.com/watch?v=-z-Ij1Dp56Q

https://www.youtube.com/watch?v=m45pLG4T6bI

  • Kooperacja - efektywna i skuteczna model kooperacji dla gmin miejsko – wiejskich

https://www.youtube.com/watch?v=06iA-4kOTsI

https://www.youtube.com/watch?v=CPZTYrSVgNM

  • Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin miejskich

https://www.youtube.com/watch?v=XLilz3kclOQ

https://www.youtube.com/watch?v=pdLYcto1Tdw

W filmie „ Polityka społeczna czyli jak nauka wspiera praktykę? ” ukazana została także korelacja nauki z praktyką w kontekście kooperacji.

 

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia