Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576451

Zaproszenie na spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach

Wydarzenie zaplanowano na 25 października 2021 roku w formie zdalnej  w godz. 9.00-12.00. Jest to trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu spotkań upowszechniających modele kooperacji międzyinstytucjonalnej na terenie województwa lubuskiego.

17 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejsko-wiejskich w naszym regionie, natomiast 18 października 2021 roku odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach wiejskich.

Wszystkie trzy modele kooperacji dotychczas zaprezentowane będą dostępne na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz na stronach internetowych partnerów konkursowych. 

Modele współpracy międzyinstytucjonalnej powstały jako oddolne propozycje rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej. Jak wykazały dotychczasowe doświadczenia nawiązanie kooperacji międzyinstytucjonalnej powoduje, że działania poszczególnych instytucji i podmiotów stają się bardziej kompleksowe, zadania i kompetencje wzajemnie się uzupełniają, a efekty wsparcia są bardziej trwałe.

Stała współpraca zespołu przedstawicieli instytucji i podmiotów szczebla gminnego i powiatowego może być wsparciem w realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz społeczności lokalnej.

Dodatkowych informacji udziela Agata Dorocka - nr telefonu 68 323 88 87

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu znajdującym się w załączeniu, którego skan należy przesłać na adres: a.dorocka@rops.lubuskie.pl

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia