Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 5968511

III Etap projektu - Podsumowanie testu modelu kooperacji

Trzeci etap projektu polegał na podsumowaniu efektów pilotażu modelu kooperacji i trwał od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

W konsekwencji opracowany został raport pilotażu poprzedzony sprawozdaniem z jego realizacji. Powyższe dokumenty powstały w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania oraz analizę całości zgromadzonej dokumentacji pilotażowej. Sprawozdanie przedstawia przebieg testowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich, raport natomiast służy  do ewentualnej weryfikacji wypracowanego modelu kooperacji.

Nad opracowaniem sprawozdania oraz raportu pracował zespół projektowy koordynowany przez Lidera projektu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia