Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354753

Aktualności

PRACA PARTNERSKICH ZESPOŁÓW KOOPERACJI DOBIEGŁA KOŃCA

25.11.2020

W październiku 2020 r. odbyły się ostatnie spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji /Powiatowych Grup Refleksyjnych w ramach których pracowali eksperci reprezentowani przez przedstawicieli lokalnych podmiotów polityk sektorowych (takich jak oświata, pomoc społeczna, zdrowie, edukacja, sport, sądownictwo, kultura czy organizacje pozarządowe) działających na rzecz osób/rodzin wymagających wsparcia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ WNIESIENIE SPRZĘTU W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA POTRZEBY INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

02.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1845) zaprasza do składania ofert na zakup, dostarczenie oraz wniesienie sprzętu  w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze TUTAJ

SPOTKANIA WARSZTATOWE

29.10.2020

W ramach II Kamienia Milowego, odbyło się 10 jednodniowych spotkań warsztatowych, w których udział wzięli przedstawiciele podmiotów sektorowych z gmin uczestniczących w projekcie.  Celem warsztatów było wzmocnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie.

Coaching indywidualny i grupowy

29.10.2020

Za nami indywidualne i grupowe spotkania cochingowe skierowane do pracowników socjalnych. Coaching indywidualny zakończył się w czerwca 2020 r. natomiast dwudniowa sesja coachingu grupowego miała miejsce 15-16.09.2020 r.  Spotkania prowadzone były   przez firmę szkoleniową J&J Psychoedukacja Jolanta Jaworska.

Rozpoczęły się kolejne spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji

04.09.2020

W dniach 4-5.07.2020 r. pracował Zespół z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, a 29-30.08.2020 Zespół z powiatu słubickiego. W trakcie powyższych spotkań dokonano analizy działań instytucji pomocowych w czasie pandemii COVID-19. Omawiano również zagadnienia związane z negocjacjami w budowaniu porozumień międzyinstytucjonalnych. W dniach 29-30.08.2020 spotkał się także ponownie Zespół z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, który opracowywał zakres działań wspomagających pracowników oraz klientów pomocy społecznej.

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych

30.07.2020

UWAGA

Zmiana terminów spotkań warsztatowych dla Gminy Strzelce Krajeńskie, Gminy Dobiegniew oraz Gminy Drezdenko. Poniżej zaktualizowana informacja o terminach spotkań warsztatowych.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych skierowanych dla pracowników podmiotów polityk sektorowych z gmin uczestniczących w projekcie (tj. Gmina Cybinka, Gmina Kożuchów, Gmina Dobiegniew, Gmina Drezdenko oraz Gmina Strzelce Krajeńskie). Każdorazowo w warsztatach udział może wziąć 15 osób. Dla każdej gminy przewidziane są dwa spotkania warsztatowe. Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie.

Zaproszenie do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19

25.05.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie usługi obejmującej przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków

20.03.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 21.02.2020 r., na usługę pn.: Świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”, informuje, że zostały wybrana oferta dla poszczególnych części:

Część A - Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Eden” na kwotę 877,50 złotych zł brutto,

Część B - Restauracja Hotel Baranowski Tadeusz Baranowski na kwotę 1 050,00 zł brutto,

Część C - Tomaszem Hołyńskim i Karoliną Puszko „Łubu Dubu” na kwotę 1 050,00 zł brutto,

Część D - Spółdzielnią Socjalną „Nasze Zaodrze” na kwotę 1 200,00 zł brutto.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ JEDNODNIOWYCH SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH

05.03.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 20.02.2020 r., na usługę pn.: Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu  informuje, że została wybrana oferta - Edukacja Społeczna Beata Pawłowicz na kwotę 22 000,00 zł brutto.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia