Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354757

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków

21.02.2020

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert  na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Zapytanie ofertowe

20.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z realizowanym projektem „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu.

Zaproszenie do oszacowania usługi cateringowej

10.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację u sług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

10.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na Kompleksową organizację jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu w ramach projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

20.01.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jestŚwiadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań” realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pn.:. Kooperacja – efektywna i skuteczna   w ramach Osi Priorytetowej II  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie KLIKNIJ TUTAJ

Zaproszenie do oszacowania usługi doradcy i prowadzenia spotkań

03.01.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów za świadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań

 

Zaproszenie do oszacowania kosztów uslugi hotelarskiej

03.01.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwudniowych spotkań, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Podpisanie porozumień na rzecz współdziałania organizacji i instytucji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

20.12.2019

Na terenie Województwa Lubuskiego odbyły się spotkania inicjujące zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacji w efekcie których podpisane zostały porozumienia przez przedstawicieli instytucji oraz organizacji działających na rzecz osób i rodzin:

18 listopada 2019 roku z terenu Gminy Drezdenko, Gminy Strzelce Krajeńskie oraz Gminy Dobiegniew;

5 grudnia 2019 roku z terenu Gminy Kożuchów;

12 grudnia 2019 roku z terenu Gminy Cybinka.

Porozumienie określa zasady współpracy stron przy realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w zakresie wdrażania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych z terenu powiatów nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego oraz słubickiego.

Dziękujemy za udział w spotkaniach oraz przystąpienie do porozumienia.

Spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji – listopad, grudzień 2019 rok

20.12.2019

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w listopadzie  oraz grudniu 2019 r. odbyły się kolejne spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji z powiatów: słubickiego, nowosolskiego oraz strzelecko-drezdeneckiego. W trakcie spotkań członkowie Zespołów pracowali nad materiałami niezbędnymi do sporządzenia diagnoz gmin: Cybinka, Kożuchów, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko oraz Dobiegniew. Tworzono, także katalog wspólnych działań międzyinstytucjonalnych na różnych płaszczyznach problemowych.

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

Coaching grupowy

20.12.2019

W dniach 5-6.12.2019r. w Zielonej Górze odbył się coaching grupowy przeznaczony dla pracowników socjalnych z instytucji powiatowych, powiatu słubickiego, powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz powiatu nowosolskiego, a także z gmin: Cybinka, Kożuchów, Dobiegniew, Drezdenko oraz Strzelce Krajeńskie. Spotkanie poprowadzone zostało przez trenerów Panią dr Jolantę Jaworską oraz Pana Adama Bekiera. Uczestnicy pracowali nad organizacją czasu pracy, asertywną postawą wobec klientów, a także prowadzeniem rozmowy motywującej z klientem w oparciu o schemat GROW.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które zaplanowane jest na 23-24.04.2020.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia