Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354750

Aktualności

Zaproszenie do oszacowania

10.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Partycypacyjne działania na rzecz rozwoju lokalnych usług społecznych pod kątem wykorzystania narzędzi CUS.

25 października 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejskich w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

27.10.2021

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Model kooperacji w gminach miejskich przedstawiła Pani dr Bożena Zasępa (ekspert wiodący w projekcie „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”). Natomiast rezultaty wprowadzenia modelu oraz dobre praktyki zaprezentowała Pani dr Ewelina Zdebska (ekspert w projekcie „Kooperacja 3D).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OPS-ów, PCPR-ów oraz podmiotów innych polityk sektorowych z terenu województwa lubuskiego.

Było to ostatnie spotkanie upowszechniających modele kooperacji międzyinstytucjonalnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Przedstawione modele współpracy międzyinstytucjonalnej powstały jako oddolne propozycje rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej. Zachęcamy do korzystania z proponowanych modeli kooperacji, które wykorzystane w pracy przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, z pewnością  przyczynią się do efektywnej i skutecznej współpracy na rzecz osób, rodzin i grup wymagających pomocy oraz wsparcia.

Dziękujemy za uczestnictwo.

Zaproszenie na spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach

20.10.2021

Wydarzenie zaplanowano na 25 października 2021 roku w formie zdalnej  w godz. 9.00-12.00. Jest to trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu spotkań upowszechniających modele kooperacji międzyinstytucjonalnej na terenie województwa lubuskiego.

18 października 2021 r. w formie zdalnej odbyło się spotkanie związane z upowszechnianiem modelu kooperacji w gminach wiejskich.

20.10.2021

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy w Zielonej Górze w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Zaproszenie na spotkanie upowszechniające model kooperacji dla gmin wiejskich

11.10.2021

Spotkanie związane z upowszechnianiem modelu kooperacji w gminach wiejskich odbędzie się 18 października 2021 roku w trybie online (w godz. 9.00-12.00).

Kolejne wsparcie w walce z pandemią Covid-19 trafia do instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego

15.09.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył drugą edycję wsparcia dla instytucji pomocy i integracji społecznej w walce z pandemią Covid-19 w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

IV Etap projektu - Upowszechnianie modeli kooperacji międzyinstytucjonalnej dla wszystkich typów gmin

28.07.2021

Projekt „Kooperacja - efektywna i skuteczna„ znajduje się obecnie w fazie upowszechniania modeli wypracowanych w obrębie trzech makroregionów.

III Etap projektu - Podsumowanie testu modelu kooperacji

29.06.2021

Trzeci etap projektu polegał na podsumowaniu efektów pilotażu modelu kooperacji i trwał od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

Wsparcie dla instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego w walce z pandemią COVID - 19

23.02.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył dystrybucję środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia