Top menu

OFERTA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SERCE ZA UŚMIECH” PRZY OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W LUBSKU

04.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Serce za Uśmiech” przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubsku   na zadanie: Festyn Rodzinny.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze

27.04.2023

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania: Organizacja Diecezjalnego Dnia Dziecka "Bądźmy Razem”- o dotację w wysokości 10.000 zł.

IV Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

20.04.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w IV cyklu szkoleń – realizowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku  w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych. Szkolenia zostało zaplanowano  w formule zdalnej w zakresie 3 modułów:

Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60 h dydaktycznych);

Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne);

Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych).

Zapraszamy na szkolenie w formule tradycyjnej - maj 2023 r.

19.04.2023

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

18.04.2023

18 stycznia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 65.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

18.04.2023

18 stycznia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 50.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze pomocy społecznej.

Zaproszenie na konferencję „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”

17.04.2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję pt.:„Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, której celem jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018–2025.

Szkolenie na temat wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży - organizowanego przez Radę Europy.

17.04.2023

Na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację dot. planowanego w dniach 14-15 czerwca br. szkolenia na temat wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży - organizowanego przez Radę Europy.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia