Top menu

Pierwsze posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów w 2024 roku

29 stycznia 2024 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się pierwsze posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów.

Podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z rozpowszechnieniem idei tworzenia powiatowych rad seniorów w związku z wnioskiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Omówiono również sprawy związane z rozpowszechnieniem wśród społeczności lokalnej możliwości korzystania z usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (wniosek Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku). Poruszano także zagadnienia związane z przeprowadzeniem diagnozy funkcjonowania gminnych rad seniorów w związku z rekomendacją Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Kolejnym rozważanym tematem były obchody 25-lecia Lubuskiego Tygodnia Seniora. Przewodnicząca LRS, Pani Urszula Chudak przedstawiła zagadnienia związane z zamiarem rozpoczęcia prac nad sporządzaniem projektu  Wojewódzkiego Planu Działania Szczególnej Opieki Geriatrycznej na terenie województwa lubuskiego przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia