Top menu

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

18.04.2023

18 stycznia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 65.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

18.04.2023

18 stycznia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 50.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze pomocy społecznej.

Zaproszenie na konferencję „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”

17.04.2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję pt.:„Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, której celem jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018–2025.

Szkolenie na temat wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży - organizowanego przez Radę Europy.

17.04.2023

Na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację dot. planowanego w dniach 14-15 czerwca br. szkolenia na temat wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży - organizowanego przez Radę Europy.

Lubuski Tydzień Seniora 2023

14.04.2023

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż tegoroczne obchody Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędą się w dniach 09.10.2023 - 14.10.2023 r. Więcej informacji zostanie podanych w późniejszym czasie.

Dofinansowanie robót budowlanych - podział środków PFRON

11.04.2023

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2023 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

06.04.2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia