Top menu

Doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia centrów usług społecznych

20.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” zaprasza podmioty, które rozważają podjęcie działań zmierzających do utworzenia centrów usług społecznych, do skorzystania z doradztwa specjalistycznego. Zakres doradztwa będzie obejmował zagadnienia m.in.: pracy zespołowej oraz współpracy z otoczeniem, diagnozowania potrzeb, tworzenie programu rozwoju usług, aspekty finansowe, a także nowe kompetencje zawodowe. 

Doradztwo poprowadzi Pani Karolina Cyran-Juraszek – krajowa ekspertka z zakresu ekonomii społecznej i usług społecznych, która uczestniczyła w procesie tworzenia kilku centrów usług społecznych w Polsce.

Miejsce oraz termin spotkanie będzie ustalany indywidualnie pomiędzy zainteresowanymi a doradcą.

Chętne prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji), na adres: a.dorocka@rops.lubuskie.pl oraz kontakt z ROPS w Zielonej Górze.

Zapraszamy

Osoby do kontaktu:

Karina Habelska tel.: 68 323 18 87 k.habelska@rops.lubuskie.pl

Agata Dorocka tel.: 68 323 18 87 a.dorocka@rops.lubuskie.pl

OFERTA STOWARZYSZENIA PO DRUGIEJ STRONIE CUKRU

19.09.2022

W dniu 15 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenia po drugiej stronie cukru   na zadanie: 5 konferencja szkoleniowa Po drugiej stronie cukru.

OFERTA FUNDACJI GOŚCINIEC POD DĘBEM

19.09.2022

W dniu 16 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Gościniec Pod Dębem   na zadanie: „Gwiazdka dla seniora” – spotkanie wigilijne dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Zakończyło się drugie szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego. Szkolenie odbyło się w terminie 12 - 14 września 2022 r. w Hotelu Texicana, Kalsk 1E, 66-100 Sulechów. 

Nabór na warsztaty pn.: "Konteksty uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży" zakończył się

14.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że nabór na warsztaty z zakresu uzależnień behawioralnych został zakończony. Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia. Niestety liczba miejsc jest ograniczona i nie wszystkie osoby zgłaszające się będą mogły brać udział w tych warsztatach. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

OFERTA ODDZIAŁU ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

13.09.2022

W dniu 12 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.   na zadanie: Mikołajkowa integracja.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakończyło się pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

09.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc wobec dziecka”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacja o projekcie

08.09.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o realizowanym projekcie: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VIII)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach osi priorytetowej 6 „Regionalny rynek pracy” Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia