Top menu

Ogłoszenie o naborze

09.11.2023

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Zapraszamy na szkolenie pn. PRZEMOC WOBEC DZIECKA

03.11.2023

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: ,,Przemoc wobec dziecka" , obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

  • diagnoza sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie; charakterystyka dziecka krzywdzonego
  • charakterystyka dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie;
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna dziecku krzywdzonemu;
  • metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe;
  • postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci;
  • reprezentacja dziecka w procedurze "Niebieskie Karty";
  • rola przedstawicieli i służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji;
  • wskazanie na konieczność wysłuchania dziecka i w miarę możliwości uwzględnienia jego zdania w toku ustalania praw dziecka przez organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko;
  • monitorowanie sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii

31.10.2023

Informujemy, że zostało 6 wolnych miejsc na warsztaty, przedłużamy więc termin nadsyłania zgłoszeń do 06 listopada br. Serdecznie zapraszamy - link do zapisu online w treści poniżej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 17.11.2023 r. odbędą się warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia”.

Aktualne trendy w uzależnieniach i w pomocy osobom uzależnionym

30.10.2023

27 października br. zorganizowaliśmy konferencję z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „AKTUALNE TRENDY W UZALEŻNIENIACH I W POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM” . Spotkanie odbyło się  w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Słowo wstępne wygłosił Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki. Całość spotkania moderowała Pani dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Prelegentami byli:  dr hab. Piotr Plichta, Robert Rejniak, Justyna Staszewska, dr Kamila Wylęgły, Mariusz Matysik .

Zakończyliśmy dwa trzydniowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

30.10.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował dwa trzydniowe szkolenia metodą warsztatową pn.: „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie” oraz pn. ,,Przemoc wobec dziecka” . W dwóch szkoleniach wzięło udział 40 uczestników : przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie województwa lubuskiego. 

Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej na zadanie pn. Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji gali ósmej edycji konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego

23.10.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na  zadanie pn. Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji gali ósmej edycji konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego w ramach projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”.

Oszacowanie wartości zamówienia

18.10.2023

Oszacowanie wartości zamówienia pn.

Opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z aranżacją wnętrz budynku użyteczności publicznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z aranżacją wnętrz budynku użyteczności publicznej

Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza (załącznik nr 2) wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 25 października 2023 r. na adres e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl.

Przesłane oszacowanie nie jest wiążące dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Zapraszamy do udziału w konferencji z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „AKTUALNE TRENDY W UZALEŻNIENIACH I W POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM”

16.10.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w konferencji z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „AKTUALNE TRENDY W UZALEŻNIENIACH I W POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM” w dniu 27 października 2023 roku w godzinach 9.00 – 14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia