Top menu

Wiemy gdzie powstaną pierwsze gospodarstwa opiekuńcze w woj. lubuskim

31.03.2022

28.03.2022 r. Komisja rekrutacyjna wytypowała gminy, w których powstaną gospodarstwa opiekuńcze w ramach projektu pn. "Zielone gospodarstwa opiekuńcze". Czy było łatwo?? niestety nie... każda zgłoszona Gmina wykazywała się wielkim potencjałem i otwartością na sprawy społeczne. Wszystkim gminom, które zainteresowały się ww. projektem oraz poświęciły swój czas i zgłębiły informacje dot. zielonej opieki serdecznie dziękujemy. Już nie możemy się doczekać kiedy zaprezentujemy Państwu relację podopiecznych, którzy będą przebywać w gospodarstwach opiekuńczych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

30.03.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w dniu 29 marca 2022 roku podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2022 roku przeznaczona została kwota 75.000 zł.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

30.03.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w dniu 29 marca 2022 roku podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2022 roku przeznaczona została kwota 35.000 zł.

Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej

29.03.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń jedno, dwu i trzydniowych.

Informacja o wyniku naboru

28.03.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Stanowisko ds. rozliczeń finansowo - księgowych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. rozliczeń finansowo - księgowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
w Zielonej Górze została wybrana Pani Emilia Nita zam. Zielona Góra.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. rozliczeń finansowo - księgowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyły 2 kandydatki, które spełniły wymogi formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Emilia Nita wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Informacja o wyniku naboru

28.03.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Stanowisko: Stanowisko ds. płac

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Emilia Krajewska zam. Zielona Góra.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyły 3 kandydatki, które spełniły wymogi formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Emilia Krajewska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Informacja o wyniku naboru

24.03.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko pedagoga w  Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko pedagoga na zastępstwo w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Joanna Rudzińska.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze oferty pracy złożyło 2 kandydatów, którzy spełnili  wymagania formalne. Kandydaci zostali zaproszeni  na rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Joanna Rudzińska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze.

Już po raz VII mamy przyjemność ogłosić konkurs LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

21.03.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza VII edycję konkursu  „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.  Mamy na uwadze, że obecna sytuacja wywołana wojną na Ukrainie i Państwa mocnym zaangażowaniem w zapewnienie osobom opuszczającym Ukrainę niezbędnej pomocy nie sprzyja podejmowaniu nowych wyzwań, ale z uwagi, że nasz konkurs organizowany jest cyklicznie a jego głównym założeniem jest wzmacnianie pozycji podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego, (które również mocno zaangażowały się w pomoc uchodźcom), a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego, które w aktywny sposób działają na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zachęcamy do udziału w konkursie.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia