Top menu

Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach projektu pn.: "Dostępny samorząd - granty"

03.03.2022

Lubuski oddział PFRON serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl spotkań informacyjnych na temat trwającego od 21 lutego 2022 r. naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd - granty”.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA

01.03.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ponawia zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie nadzoru budowlanego, dotyczącego oceny wniosku na utworzenie zakładu aktywności zawodowej.

Zaproszenie do oszacowania

25.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zorganizowanie turnusów integracyjno-zajęciowych dla użytkowników mieszkań treningowych, dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem  Aspergera w Gubinie oraz Gorzowie Wielkopolskim, ich rodziców/opiekunów faktycznych i kadry mieszkania

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - NABÓR GMIN

25.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) jako Lider zaprasza gminy z województwa lubuskiego  do udziału w realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”  nr  RPLB.07.05.00-08-0036/21, finansowanego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

  1. Liderem projektu jest Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, a Partnerem - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku.

Rozpoczynamy realizację nowego projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”

23.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Zielonej Górze rozpoczął w partnerstwie z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku (ODR) projekt pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” , który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE NADZORU BUDOWALNEGO

22.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie nadzoru budowlanego, dotyczącego oceny wniosku na utworzenie zakładu aktywności zawodowej.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

15.02.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

Informacja o wyniku naboru

15.02.2022

Stanowisko: Stanowisko ds. płac

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie została wybrana żadna osoba.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożył 1 kandydat, który nie spełnił wymogów formalnych.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia