Top menu

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

10.10.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka  z zakresu:

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 16.11.2022 r.  w godz. 8.30-10.30 dla grupy 13 osób.

Realizacja usługi w formie umowy o dzieło.

Osoba wykonująca usługę powinna spełniać wymogi w zakresie wykształcenia zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011r.  w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, tj. posiadająca ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.

Koszty oszacowania usługi prosimy przesłać w terminie do 14.10.2022 r. do godz. 12.00 na adres mailowy sekretariat@rops.lubuskie.pl

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 68 323 19 29/30 osoba do kontaktu – Dorota Darowska.

Zaproszenie na szkolenie

05.10.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w terenie m. in. asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów środowiskowych lub asystentów/opiekunów osób starszych. 

XXIII Lubuski Tydzień Seniora

05.10.2022

Z przyjemnością informujemy, że XXIII Lubuski Tydzień Seniora będzie obfitował w wiele różnorodnych wydarzeń i przedsięwzięć. W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach tegorocznego tygodnia seniora!

SeniorApp Sp. z o.o. – nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej karty Seniora

04.10.2022

Uprzejmie informujemy, że SeniorApp Sp. z o.o. oferuje 20% ulgi na usługi dostępne w aplikacji SeniorApp i na stronie seniorapp.pl, z wyłączeniem usług zawartych w zakładce „Chcę więcej”, pomijając usługi bezpłatne (np.: umówienie darmowej konsultacji z Agentem Asekuro czy Smartfon edukacja).  Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce LUBUSKA KARTA SENIORA. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z w/w oferty nowego partnera.

Dzień Seniora w ZUS

30.09.2022

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

My tam byliśmy - Piknik Zdrowia i Profilaktyki w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze 24.09.2022 r.

26.09.2022

Wydział Polityki Społecznej reprezentował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze na tegorocznym Pikniku Zdrowia i Profilaktyki w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze
na VII Winobraniu na terenie Winnicy Samorządowej. 

Zakończyło się trzecie – szkolenie z cyklu szkoleń z przeciwdziałania przemocy w rodzinie

26.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,
w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego. 

XXIII Lubuski Tydzień Seniora

22.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 10 do 15 października 2022 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXIII Lubuski Tydzień Seniora.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia