Top menu

XXV Lubuski Tydzień Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 7 do 12 października 2024 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXV Lubuski Tydzień Seniora pod  patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego.

Inauguracja Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędzie się 7 października br. o godz. 10.00 w Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda Zielonej Górze. W programie inauguracji zaplanowano wręczenie nagród w konkursie pn.: „Lider Wsparcia Seniora” - konkurs dla lubuskich pracowników socjalnych i innych osób zaangażowanych w pracę na rzecz seniorów (więcej informacji w zakładce XXV Lubuski Tydzień Seniora)  pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, koncert Orkiestry Kameralnej muzyków Filharmonii Zielonogórskiej oraz poczęstunek.

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostanie opublikowany program lokalnych działań organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w ramach obchodów XXV Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Uprzejmie prosimy jednostki i organizacje działające na terenie województwa lubuskiego o nadsyłanie do 09 września 2024 r. na adres mailowy: sekretariat@rops.lubuskie.pl  informacji o własnych planowanych inicjatywach,  które mają się odbyć w ramach obchodów XXV Lubuskiego Tygodnia Seniora (na załącznikach znajdujących się w zakładce XXV Lubuski Tydzień Seniora).

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia